Priopćenje za javnost Nove Liburnije d.o.o.

Članovi Skupštine društva Nova Liburnija d.o.o.: gradonačelnik Grada Opatije Ivo Dujmić, načelnik Općine Lovran Bojan Simonič, načelnik Općine Matulji Mario Ćiković i načelnik Općine Mošćenička Draga Riccardo Staraj krajem rujna su na poziv Petera...

Financijska izvješća

2021. Financijski plan za 2021. godinu (.xls) Financijski plan za 2021. godinu (.doc) 2020. Financijski plan za 2020. godinu 2019. Financijski plan za 2019. godinu Bilanca i račun dobiti i gubitka za 2019. godinu Izvješće o financijskom poslovanju i stanju društva za...

Pristup informacijama

2020. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu (.pdf) Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu (.csv) 2018. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (.pdf)...

Javna nabava društva

Uputa o postupku za sklapanje ugovora o javnoj nabavi bagatelne vrijednosti Izjava o nepostojanju sukoba interesa Plan nabave za 2020. godinu Plan nabave za 2019. godinu Izvješće o zaključenim ugovorima u 2019. godini Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019....