Donacije

NOVA LIBURNIJA D.O.O. OPATIJA
M.TITA 3, OPATIJA
OIB: 18673527324

DIREKTOR
Danijel Jerman

Kontakt e-mail: danijel.jerman@opatija.hr