Opatija, 16. listopada 2015.

Opatija – Temeljem odluke Glavne skupštine Liburnia Riviera Hotela d.d. o podijeli LRH na dva dionička društva, Trgovački sud u Rijeci rješenjem od 02.listopada 2015. godine upisao je u sudski registar društvo LRH Hoteli Cavtat d.d. a njegov portfelj čine trgovačka društva, odnosno smještajni objekti iz Cavtata i Portoroža. Temeljni kapital spomenutog Društva iznosi 202.769.470 kuna, podijeljen u 302.641 redovnu dionicu pojedinačnog nominalnog iznosa od 670,00 kuna.

Društvo Nova Liburnija d.o.o., kojeg su vlasnici četiri liburnijske jedinice lokalne samouprave (Grad Opatija i općine Lovran, Matulji, Mošćenička Draga) ovom podjelom steklo je u novom društvu 75.661 dionicu, što čini 25 % ukupnog broja dionica.

Kako je javnost već izviještena, budući da objekti u Cavtatu i Portorožu nisu područje interesa Grada i općina, stečene dionice u novom društvu planiralo se monetizirati.

Tako je 15.listopada obavljena transakcija dionica na način da je Nova Liburnija d.o.o. prodala 75660 dionica društva LRH Hoteli Cavtat d.d. društvu SN Pectinatus d.d. Zagreb. Kupoprodajna cijena iznosi 67.000.000 kuna, a bazirana je na procjenama vrijednosti društva u Cavtatu i Portorožu, uzimajući u obzir udjel Nove liburnije d.o.o. Procjenu su napravili stručni financijski savjetnici, angažirani u realizaciji ovog posla, Zagrebačka banka d.d. Zagreb kao nositelj, zatim KPMG Croatia d.o.o. Zagreb, te ZANE d.o.o Zagreb, uz pomoć odvjetničkog društva Madirazza & partneri iz Zagreba kao pravnih savjetnika.

Iznos ostvaren od prodaje dionica (po odbitku troškova poslovanja Nove liburnije te obveza na ime poreza na dobit) bit će doznačen jedinicama lokalne samouprave prema njihovu učešću u vlasništvu.

Financije od prodaje dioničkog udjela u Društvu LRH Hoteli Cavtat d.d. uložit će se prvenstveno u realizaciju daljnjih kapitalnih investicija na području JLS-a, koje su nužne za gospodarski i društveni prosperitet.

Podsjećamo također da je Nova Liburnija d.o.o. i dalje zadržala paket od 25 posto + 1 dionice u tvrtki LRH d.d. te da je nedavnim izmjenama Statuta LRH d.d osigurano da Novu Liburniju d.o.o. u Nadzornom odboru LRH d.d. predstavljaju dva člana, koja sama imenuje.

Kao suvlasnici LRH očekujemo i zalagat ćemo se za dinamičniji razvoj opatijskog LRH kroz značajnije pokretanje investiranja što će rezultirati kvalitetnijim sadržajima i podizanjem ukupne razine turističke ponude na liburnijskoj rivijeri. To će zahtijevati i zapošljavanje kadra, u novim ili preuređenim objektima gdje se, posebno mladim osobama, otvara nova perspektiva.

Nova Liburnija d.o.o.