Javna nabava društva Nova Liburnija d.o.o.

Uputa o postupku za sklapanje ugovora o javnoj nabavi bagatelne vrijednosti
Izjava o nepostojanju sukoba interesa


Plan nabave za 2020. godinu


Plan nabave za 2019. godinu

Izvješće o zaključenim ugovorima u 2019. godini


Plan nabave za 2018. godinu


Plan nabave za 2017. godinu
Evidencija o sklopljenim ugovorima za 2017. godinu


Plan nabave za 2016. godinu
Evidencija o sklopljenim ugovorima za 2016. godinu


Plan nabave za 2015. godinu
Evidencija o sklopljenim ugovorima za 2015. godinu


Plan nabave za 2014. godinu
Obavijest o javnoj nabavi