Nova
Liburnija

Dobrodošli na stranice tvrtke Nova Liburnija d.o.o.

Tvrtka

Tvrtka je osnovana 2007. kako bi upravljala kontrolnim paketom dionica Liburnia Riviera Hotela d.d.. Riječ je o dioničkom paketu od 25 posto plus jedne dionice LRH, koji je u vlasništvu Grada Opatije, te općina Lovran, Matulji i Mošćenička Draga.

Podaci o poslovnom subjektu

Naziv: Nova Liburnija d.o.o.
Sjedište: Opatija, Ulica Maršala Tita 3
Nadležni sud: Trgovački sud u Rijeci
MBS: 040239103
OIB: 18673527324
Temeljni kapital: 187.635.300,00 kuna
Broj računa: HR0723600001101967677 – Zagrebačka banka

Članovi društva

Grad Opatija, OIB: 99455464348, Opatija, Maršala Tita 3
Općina Lovran, OIB: 38513636075, Lovran, Šetalište Maršala Tita 41
Općina Mošćenička Draga, OIB: 29826029812, Mošćenička Draga, Trg Slobode 7
Općina Matulji, OIB: 23730024333, Matulji, Trg Maršala Tita 11

Novosti

Priopćenje za javnost Nove Liburnije d.o.o.

Članovi Skupštine društva Nova Liburnija d.o.o.: gradonačelnik Grada Opatije Ivo Dujmić, načelnik Općine Lovran Bojan Simonič, načelnik Općine Matulji Mario Ćiković i načelnik Općine Mošćenička Draga Riccardo Staraj krajem rujna su na poziv Petera...

Informacija o prodaji dionica društva LRH hoteli Cavtat d.d.

Opatija, 16. listopada 2015. Opatija - Temeljem odluke Glavne skupštine Liburnia Riviera Hotela d.d. o podijeli LRH na dva dionička društva, Trgovački sud u Rijeci rješenjem od 02.listopada 2015. godine upisao je u sudski registar društvo LRH Hoteli Cavtat d.d. a...

Informacije

Financijska izvješća

2024. Financijski plan za 2024. godinu (.xls) Financijski plan za 2024. godinu (.pdf) 2023. Financijski plan za 2023. godinu (.xls) Financijski plan za 2023. godinu (.pdf) Bilješke uz financijski izvještaj za 2023. godinu Godišnji financijski izvještaj za 2023. godinu...

Pristup informacijama

Osnovne obavijesti o pravu na pristup informacijama Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji Zahtjev za ponovnu uporabu informacija Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije 2023. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu...

Javna nabava društva

Uputa o postupku za sklapanje ugovora o javnoj nabavi bagatelne vrijednosti Izjava o nepostojanju sukoba interesa 2024. Plan nabave za 2024. godinu 2023. Plan nabave za 2023. godinu 2022. Plan nabave za 2022. godinu Evidencija o sklopljenim ugovorima za 2022. godinu...

Adresa

Ulica Maršala Tita 3
51410 Opatija, Hrvatska

Telefon

051/680-171

Email

filip.vlah@opatija.hr

Ovlaštena osoba

Filip Vlah