Financijska izvješća

2020. Financijski plan za 2020. godinu 2019. Financijski plan za 2019. godinu Bilanca i račun dobiti i gubitka za 2019. godinu Izvješće o financijskom poslovanju i stanju društva za 2019. godinu 2018. Financijski izvještaj za 2018. godinu Izvješće o financijskom...

Pristup informacijama

2020. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu (.pdf) Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu (.csv) 2018. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (.pdf)...

Javna nabava društva

Uputa o postupku za sklapanje ugovora o javnoj nabavi bagatelne vrijednosti Izjava o nepostojanju sukoba interesa Plan nabave za 2020. godinu Plan nabave za 2019. godinu Izvješće o zaključenim ugovorima u 2019. godini Plan nabave za 2018. godinu Plan nabave za...