Financijska izvješća

2022. Financijski plan za 2022. godinu (.xls) Financijski plan za 2022. godinu (.pdf) 2021. Financijski plan za 2021. godinu (.xls) Financijski plan za 2021. godinu (.doc) 2020. Financijski plan za 2020. godinu Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja za...

Pristup informacijama

Osnovne obavijesti o pravu na pristup informacijama Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji Zahtjev za ponovnu uporabu informacija Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije 2021. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu...

Javna nabava društva

Plan nabave za 2022. godinu Plan nabave za 2021. godinu Uputa o postupku za sklapanje ugovora o javnoj nabavi bagatelne vrijednosti Izjava o nepostojanju sukoba interesa Plan nabave za 2020. godinu Plan nabave za 2019. godinu Izvješće o zaključenim ugovorima u...