Financijska izvješća

2022. Financijski plan za 2022. godinu (.xls) Financijski plan za 2022. godinu (.pdf) 2021. Financijski plan za 2021. godinu (.xls) Financijski plan za 2021. godinu (.doc) Bilješke uz financijski izvještaj za 2021. godinu Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu...

Pristup informacijama

Osnovne obavijesti o pravu na pristup informacijama Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji Zahtjev za ponovnu uporabu informacija Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije 2021. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu...

Javna nabava društva

Uputa o postupku za sklapanje ugovora o javnoj nabavi bagatelne vrijednosti Izjava o nepostojanju sukoba interesa 2022. Plan nabave za 2022. godinu 2021. Plan nabave za 2021. godinu 2020. Plan nabave za 2020. godinu Evidencija o sklopljenim ugovorima za 2020. godinu...