Financijska izvješća

2023. Financijski plan za 2023. godinu (.xls) Financijski plan za 2023. godinu (.pdf) 2022. Financijski plan za 2022. godinu (.xls) Financijski plan za 2022. godinu (.pdf) Bilješke uz financijski izvještaj za 2022. godinu Godišnji financijski izvještaj za 2022. godinu...

Pristup informacijama

Osnovne obavijesti o pravu na pristup informacijama Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji Zahtjev za ponovnu uporabu informacija Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije 2022. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu...

Javna nabava društva

Uputa o postupku za sklapanje ugovora o javnoj nabavi bagatelne vrijednosti Izjava o nepostojanju sukoba interesa 2022. Plan nabave za 2022. godinu Evidencija o sklopljenim ugovorima za 2022. godinu Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2022. godinu 2021. Plan...