Financijska izvješća

2024. Financijski plan za 2024. godinu (.xls) Financijski plan za 2024. godinu (.pdf) 2023. Financijski plan za 2023. godinu (.xls) Financijski plan za 2023. godinu (.pdf) Bilješke uz financijski izvještaj za 2023. godinu Godišnji financijski izvještaj za 2023. godinu...

Pristup informacijama

Osnovne obavijesti o pravu na pristup informacijama Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji Zahtjev za ponovnu uporabu informacija Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije 2023. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu...

Javna nabava društva

Uputa o postupku za sklapanje ugovora o javnoj nabavi bagatelne vrijednosti Izjava o nepostojanju sukoba interesa 2024. Plan nabave za 2024. godinu 2023. Plan nabave za 2023. godinu 2022. Plan nabave za 2022. godinu Evidencija o sklopljenim ugovorima za 2022. godinu...